Scriptietips

Een probleemanalyse schrijven

hoe schrijf je een goede probleemanalyse voor je scriptie

Hoe schrijf je een goede probleemanalyse?

De probleemanalyse vormt de basis voor je afstudeeronderzoek en is meestal onderdeel van de inleiding van je scriptie. Een goede probleemanalyse geeft richting aan de rest van je onderzoek. Het is dus ontzettend belangrijk dat jij je verdiept in het probleem of de uitdaging waar jij met je scriptie op in wilt spelen. Pas nadat je dit probleem hebt blootgelegd, kun je verder met het opstellen van een probleemstelling, doelstelling, hoofdvraag en deelvragen.

Maar wat is een probleemanalyse nou precies? Zoals de naam het al zegt: het is een analyse van je probleem. ‘Probleem’ is alleen breed en vaak spelen meerdere problemen een rol in jouw onderzoek. In de probleemanalyse ga jij dit probleem afbakenen, zodat je tot de kern van jouw scriptieonderwerp komt. Hoe je dit doet?

Hieronder meer informatie over hoe je elke vraag kunt beantwoorden om tot een heldere probleemanalyse te komen.


1. Wat is het probleem?

Dit lijkt misschien een makkelijke vraag, maar toch gaat het hier vaak mis. Bij hbo-opleidingen ligt er altijd een praktijkprobleem ten grondslag aan jouw afstudeeronderzoek. Een voorbeeld van een probleem is dat de webshop van organisatie X een stagnerende omzet heeft. Dit probleem kun je nog scherper formuleren. Een stagnerende omzet van een organisatie is een overkoepelend probleem. Een probleem dat te groot en te breed is om met jouw onderzoek een oplossing voor te vinden. Je kan dit probleem niet wegnemen van een organisatie en dat hoeft ook niet. Een valkuil is dat je een te groot probleem wilt oplossen voor een bedrijf. Ga op zoek naar een deelprobleem. Zodra je de tweede vraag hebt beantwoord, is het gemakkelijker op zoek te gaan naar een deelprobleem. Vaak heeft het deelprobleem te maken met het ontbreken van kennis of inzicht bij een organisatie.


2. Wat is de aanleiding van het probleem?

Nadat je het overkoepelende probleem hebt omschreven, ga je in op hoe het probleem is ontstaan. De stagnerende omzet van organisatie X kan bijvoorbeeld zijn ontstaan omdat de website van de organisatie te weinig bezoekers krijgt en/of omdat er sprake is van een te lage conversie. Deze twee aanleidingen kunnen weer veroorzaakt zijn door verschillende factoren als een onduidelijke website, te hoge prijzen voor producten of bezorging, slechte recensies, een ingewikkelde bestelprocedure of bijvoorbeeld een onduidelijke website. Zoek bewijs voor deze aanleiding(en) middels informatie van de organisatie, aangevuld met literatuur of andere bronnen. Met dit laatste bedoelen we dat je het probleem hier ook moet plaatsen in een bredere context. Wat zijn veranderingen in de omgeving van de organisatie die hebben bijgedragen aan het probleem? En wat zegt de huidige literatuur over het verband tussen deze aanleiding en het probleem?

Het gebruik van bewijs is hier van groot belang. Als je de informatie die je presenteert niet baseert op bronnen, kun je niet bewijzen dat de informatie klopt. Dan baseer jij de basis van jouw scriptie op aannames. Let hier goed op! Vaak gebruik je een combinatie van persoonlijke communicatie met jouw opdrachtgever, bedrijfsrapporten, externe informatie over ontwikkelingen in de samenleving of een bepaalde branche en (wetenschappelijke) literatuur over centrale concepten en verbanden daartussen.

Zodra jij de mogelijke oorzaken van het probleem in kaart hebt gevraagd, stel je jezelf de volgende vraag: welke mogelijke oorzaak/oorzaken pak ik op in mijn onderzoek en waarom? Over het algemeen geldt: hoe specifieker het probleem, hoe beter.


3. Wie heeft het probleem?

De derde vraag beantwoord je door kort te vertellen wie de betrokkenen van het probleem zijn. Allereerst geef je aan bij welke organisatie het probleem speelt. Vervolgens kijk je of je de betrokkenen nog specifieker kunt maken. Is het een probleem dat voor de gehele organisatie geldt? Of is het een probleem dat zich voornamelijk of uitsluitend voordoet op een specifieke afdeling? Daarnaast zijn er meestal ook mensen of organisaties buiten jouw opdrachtgever betrokken bij het probleem. Bespreek deze kort.


4. Wanneer is het probleem ontstaan?

Het is afhankelijk van het onderwerp van je scriptie en het probleem dat je wilt oplossen hoe relevant deze vraag is. Meestal is het mogelijk om kort in te gaan op wanneer het probleem is ontstaan. Denk hierbij vooral aan belangrijke veranderingen die hebben plaatsgevonden, zowel binnen als buiten de organisatie, en die een belangrijke rol lijken te spelen in het ontstaan van het probleem. Wellicht zijn processen in de organisatie onlangs veranderd, is er een nieuwe website gekomen of zijn er de afgelopen vier jaar ontzettend veel nieuwe directe concurrenten op de markt gekomen. Ga hier op in en verbind deze informatie aan het probleem. Natuurlijk baseer je ook deze informatie weer op geverifieerde informatiebronnen.


5. Waarom is het een probleem?

Vervolgens bespreek je de urgentie van jouw onderzoek. Je geeft hier antwoord op de vraag wat er zou gebeuren als jij jouw onderzoek niet zou uitvoeren. Welke problemen zou dit veroorzaken voor de betrokkenen?


6. Waar doet het probleem zich voor?

Net als de vierde vraag is ook de relevantie van deze laatste vraag afhankelijk van het probleem dat jij behandelt. Hier kun je bepaalde afdelingen bespreken waar het probleem zich voordoet. Je kan hier ook ingaan op het probleemgebied waarbinnen het probleem valt. Een ander voorbeeld kan zijn een geografische locatie waar het probleem zich (voornamelijk) voordoet.


Zodra jij antwoord heb gegeven op de bovenstaande zes vragen, weet jij heel specifiek welk probleem jij (deels) gaat oplossen voor jouw opdrachtgever. Een algemene tip is deze vragen precies zo te stellen aan jouw opdrachtgever voor input.

Het is overigens niet nodig om de informatie in dezelfde volgorde als hierboven te beschrijven. Wees creatief en voel je vrij de antwoorden te bespreken op een manier die voor jou goed werkt. Maak er een lopend verhaal van. Zodra jouw probleemanalyse staat, kun je verder met het formuleren van een probleemstelling, doelstelling en hoofdvraag.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.