Privacyverklaring

Bescherming persoonsgegevens

Forbici respecteert de privacy van al haar (potentiële) klanten. Je scriptie bevat belangrijke informatie die vaak (nog) niet is gepubliceerd aan derden en ook vertrouwelijke bedrijfsinformatie en concurrentiegevoelige informatie. Alle informatie en (persoons)gegevens die je ons verstrekt omtrent de scriptiebegeleiding blijft volledig vertrouwelijk en wij verstrekken geen gegevens aan derden of aan onderwijsinstellingen. Met behulp van deze privacyverklaring willen we je daarom laten weten dat wij heel zorgvuldig met jouw scriptie en (persoons)gegevens omgaan en deze te allen tijde geheim zullen houden. 

In deze privacyverklaring informeren we je over de wijze waarop Forbici Scriptiebegeleiding met je (persoons)gegevens en andere vertrouwelijke informatie omgaat. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld door Forbici voor de diensten die we bieden. 

Op het moment dat je een overeenkomst met ons aangaat, vragen wij alleen om die gegevens die we nodig hebben om jou zo goed mogelijk te helpen.

 

Wat willen we van je weten?

  1. Voor en achternaam: zodat we weten hoe we je kunnen aanspreken en aan wie we de factuur kunnen richten.
  2. E-mailadres: allereerst voor het opsturen van de offerte, algemene voorwaarden en factuur. Daarnaast houden we elkaar via e-mail op de hoogte van vorderingen en versturen we documenten met feedback. 
  3. Telefoonnummer: voor het stellen van vragen over je document die niet kunnen wachten. Daarnaast kun jij op deze manier soortgelijke vragen aan de scriptiebegeleider stellen. Verder stuurt de scriptiebegeleider je een bericht zodra hij/zij klaar is met een deadline.
  4. Onderwijsinstelling, vakgebied, taal en niveau: op basis van deze gegevens kiezen we een geschikte scriptiebegeleider.

 

Vertrouwelijkheid documenten

Op het moment dat je een document naar ons stuurt, gaan we hier zeer zorgvuldig mee om. Alle documenten worden vertrouwelijk behandeld en hiervoor hebben we speciale richtlijnen waar alle medewerkers van Forbici verplicht zijn zich aan te houden.

 

Spreidings- en publicatieverbod

Documenten worden nooit verspreid of gepubliceerd. We zullen je documenten ook nooit gebruiken voor commerciële doeleinden.

 

Geheimhoudingsplicht

Alle medewerkers van Forbici hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de inhoud en vorm van alle documenten.

 

Bewaartermijn documenten

Jouw originele documenten en de nagekeken versies worden 12 maanden bewaard op onze server. Hierna worden de documenten verwijderd.

 

Cookies

We maken gebruik van cookies en plaatsen deze odat we het gedrag van bezoekers op onze website kunnen monitoren (Google Analytics) en om marketingadvertenties in Google te tonen (AdWords). We maken gebruik van cookies voor Google en van Facebook-cookies. 

De gegevens in de cookies worden versleuteld op je eigen computer opgeslagen. Anderen hebben geen toegang tot deze gegevens. Je kunt zelf bepalen of je cookies op je computer wilt hebben: dit kun je instellen via je browser.

 

Algemene voorwaarden

Bij scriptiebegeleiding ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden.